Manipal Urogynecology Conference

MUG2022

Committee


Patrons

Dr. Ramdas M Pai
President & Chancellor, MAHE, Manipal
Dr. H S Ballal
Pro- Chancellor, MAHE, Manipal
Lt. Gen. (Dr.) M. D. Venkatesh
Vice Chancellor, MAHE, Manipal
Dr. PLNG Rao
Pro-Vice Chancellor, MAHE, Manipal
Dr Venkatraya M Prabhu
Pro-Vice Chancellor, MAHE, Manipal
Dr. Narayana Sabhahit
Registrar, MAHE, Manipal
Dr. Sharath Kumar Rao K
Dean, Kasturba Medical College, Manipal
Mr. C G Muthana
Chief Operating Officer,
Kasturba Hospital, Manipal
Dr. Avinash Shetty
Medical Superintendent,
Kasturba Hospital, Manipal


Course ChairmanScientific ChairmanDr. Shripad Hebbar
Professor & HOD
Obstetrics & Gynecology
KMC ManipalDr Priya Ballal
Professor & HOD
Obstetrics & Gynecology
KMC Mangalore

Course DirectorDr. Deeksha Pandey
Manipal
International Faculty National FacultyDr. Jennifer King
NSW AustraliaDr. Amita Jain
Medanta Gurugram
Course Co-ordinatorsDr. Sunaya Puranik
ManipalDr. Viwal Lobo
ManipalDr. Nithesh Prabhu
Manipal


Advisory Committee

Dr. Jyothi Shetty Dr. Jayaraman Nambiar
Dr. Shyamala Guruvare
Dr. Akhila Vasudeva Dr. Roopa P S
Dr. Rekha Upadhaya
Dr. Sujatha B S
Dr. Vivek Hoskeri Dr. Nivedita Hegde
Dr. Keerthi Somu   Dr. Sanghamitra Paladugu Dr. Srikar Yedlapalli
Dr.Nagashree  Dr. Prathiksha Dr. Seemitha